Club Columbòfil Bètula Missatgera

PLA D'AVIADA

Entrega de premis 2022, ClubBètula i FCCCM

  CAMPIONAT ABSOLUT BÈTULA 2022
CAMPIONAT DE REGULARITAT FINS ONDA
  CAMPIONAT DE GRAN FONS
  CAMPIONAT DE FONS
  CAMPIONAT DE MIG-FONS
CAMPIONAT DE VELOCITAT FINS ONDA
  CAMPIONAT DE JOVES
  AS COLOM DE GRAN FONS
  AS COLOM DE FONS
  AS COLOM DE MIG-FONS
AS COLOM VELOCITAT FINS ONDA
  AS COLOM JOVE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ONDA
BURRIANA